Workshops
Tematik Çalıştaylar

Birinci Çalıştay:

Ekonomik güçlendirme araçları olarak mikro finans, yatırım fonları ve dayanışma finansmanı.
Bu çalıştayda bölgenin ekonomik olarak güçlendirilmesi bağlamında mikro finansın rolü tartışılacaktır. Çalıştayda mikro finansın KOBİ'ler için yaratabileceği ekonomik fırsatlar, girişimcileri, kadınları ve gençleri finansal bağımsızlığa ulaşmaları noktasında ne şekilde destekleyebileceği ve yerel kalkınmaya ne şekilde katkıda bulunabileceği tartışılacaktır. Çalıştaya katılan uzmanlar uygulama deneyimlerini paylaşacaklardır. Diğer yandan dayanışma finansmanı ve yatırım fonları gibi diğer finansman biçimleri de özet bir şekilde ele alınacaktır.
Tartışma Temaları

İkinci Çalıştay:

Finansal Değer Zincirleri: Sürdürülebilir bir ekonomik ortamda bankacılık, telekomünikasyon ve lojistiğin entegrasyonu.
Bu çalıştayda, bölgedeki kalkınma süreçlerinde telekomünikasyon, bankacılık işlemleri ve lojistik altyapısının geliştirilmesinin önemi üzerinde durulacaktır. Katılımcılara inovatif ve sürdürülebilir bir iş ortamı yaratmak için bu unsurların birlikte ne şekilde kullanılabileceği keşfetme fırsatı sağlanacaktır. Ayrıca bankacılık ağlarının güçlendirilmesi, yeni kurulan şirketleri ve projeleri desteklemek için telekomünikasyon, lojistik ve yasal altyapının geliştirilmesi ile ilgili zorluklar ve fırsatlar ele alınacaktır.
Tartışma Temaları

Üçüncü Çalıştay

Sağlık Sistemlerinin Yenilenmesi: Yenilikçi Sağlık Hizmetleri Finansmanı
Bu çalıştayda sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini garanti etmek amacıyla sağlık sektörünün finansmanına yönelik yenilikçi çözümler incelenecektir. Sağlık alanındaki uzmanların deneyimleri ve görüşleri paylaşılacaktır. Katılımcılara mevcut ve muhtemel sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmaya yarayacak etkili finansman sistemlerini oluşturmak için finansal yeniliklerin nasıl kullanılabileceğini öğrenme fırsatı sunulacaktır.
Tartışma Temaları

Dördüncü Çalıştay

Tarım sektörünün gıda güvenliği ve ekonomik kalkınmadaki önemi
Bu çalıştay tarım sektörünün Suriye toplumu için gıda temin etmekteki rolünün yanı sıra Suriye'de istihdamı ve kalkınmayı desteklemedeki rolüne odaklanmaktadır. Gıda güvenliğini sağlamak için sürdürülebilir tarım uygulamaları, doğal kaynak yönetimi ve gıda inovasyonu arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Katılımcılar tarım sektöründeki yeni teknolojilerin ve yenilikçi iş modellerinin tarımsal verimliliğin artırılmasına, gıda tedarik zincirlerindeki kayıp ve israfın en aza indirilmesine ve herkes için sağlıklı ve besleyici gıda sağlanmasına ne şekilde katkıda bulunabileceğini öğrenecektir. Çalıştayda sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve gıda teknolojisi alanındaki uzmanlar görüş ve deneyimlerini paylaşacaktır.
Tartışma Temaları

Meetings
İş Buluşmaları

Mevcut ihtiyaçları ve ekonomik güçlendirme için çözümler sunmayı amaçlayan konferansta yerel ve uluslararası kuruluş ve iş adamları bir araya gelecektir. Bu katılımcılar Suriye'nin kuzeyinde ekonomik güçlendirme ve kalkınmaya hizmet edecek fikir paylaşımı gerçekleştirecel ve potansiyel ortaklıklar teşvik edilecektir.

fair
Güçlendirme Girişimcileri Fuarı

Konferansın yanı sıra gerçekleştirilecek fuarda katılımcılara şu fırsatlar sunulacaktır:

tr_TRTurkish