Ataa İnsani Yardım Derneği
Suriye Amerikan Tıp Derneği
Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler)
Beyaz Eller Derneği
Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi
Suriye Forumu
Sınırsız Merhamet Derneği
Sponsors
نبذة عن
Destek Veren Taraflar
Ataa İnsani Yardım Derneği

ATAA Humanitarian Relief Association

Ataa İnsani Yardım Derneği, kar amacı gütmemekte ve 2013 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Suriye ve Türkiye'de yerinden edilmiş Suriyelilere ve mültecilere insani yardım ve hizmet sağlamak için çalışan dernek, faaliyet gösterdiği yıllar boyunca beş milyondan fazla Suriyeliye yardım etmiştir. İnsanlık, şeffaflık, ayrımcılık yapmama ve insan onuruna saygı değerlerine bağlı olan dernek insani yardım sağlayarak, eğitim ve sağlık hizmetlerini teşvik ederek, ekonomik ve sosyal güçlenmeyi destekleyerek, ihtiyaç sahibi ve zarar gören gruplara yardım sağlayarak, eğitim ve istihdam fırsatları sunarak ve insani yardım çalışmaları alanında yerel ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek hedeflerine ulaşmak için aktif olarak çalışmaktadır.
Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi
Harmoon Center for Contemporary Studies
Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi teorik yeniliği destekleyen bağımsız, kâr amacı gütmeyen, bilimsel bir araştırma kuruluşudur. Suriye halkının güncel sorunları, Suriye'de devam etmekte olan çatışma ve modern bir ulusal devlete geçiş yolları ile ilgilenmektedir. Kuruluş, çağdaş değerlere, özgürlüğe, demokrasiye, adalete, insan haklarına ve vatandaşlık değerlerine dayanarak siyasi, ekonomik, sosyal ve fikri çalışmalar üretmekte, projeler uygulamakta ve kamusal bir tartışma alanı olmak için çalışmaktadır.
Sınırsız Merhamet Derneği
Mercy Without limits
Sınırsız Merhamet Derneği, Türkiye’de 2015 yılında Gaziantep'te kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. Suriye'nin kuzeybatısı ve Türkiye'nin çeşitli illerinde insani yardım alanında hizmet veren Sınırsız Merhamet Derneği, şu alanlarda çalışmalarına devam etmektedir: su, kanalizasyon ve hijyen, koruma, eğitim, barınma/temel tüketim maddelerinin temini, gıda güvenliği ve geçim kaynakları ve kamp yönetimi. Sınırsız Merhamet Derneği, STK Forumu ve Eğitim ve Barınma Stratejik Danışma Grubu'nun aktif bir üyesidir ve Suriye’nin Kuzeybatısındaki yeni yardım fonunun yönetim kurulunda bulunmaktadır.
Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS)
Syrian American Medical Society (SAMS)
Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS), Suriye ve komşu ülkelerde insani yardım çalışmaları yürüten küresel bir tıp kuruluşudur. Dernek, Suriye'de sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve tıbbi yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Dernek programları şunları içermektedir: Sağlık tesislerinin desteklenmesi; halk sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları; ruh sağlığı ve psikososyal destek tesislerinin, fizyoterapi merkezlerinin ve kadınlar ile kız çocukları için güvenli alanların işletilmesi; yerel ve uluslararası tıbbi misyonlar aracılığıyla uzmanlaşmış sağlık hizmetleri sağlanması. Ayrıca Suriye'de insan hakları savunuculuğu ve insani erişim girişimlerine liderlik etmektedir.
Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler)
The Syria Civil Defense (White Helmets)
Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Suriye'deki topluma yardım etmeye adanmış bir insani yardım kuruluşudur. 2013 yılında, toplumun her kesiminden gönüllülerin, şehir ve kasabalara yönelik hava ve kara bombardımanlarına yanıt vermek için itfaiye, sağlık ve kamu hizmetleri gibi temel devlet hizmetlerinin durdurulmasından kaynaklanan boşlukları doldurmak için bir araya gelmesiyle faaliyetlerine başlamıştır. Suriye’de savaşın ve doğal afetlerin olumsuz etkilerini gidermek noktasında 3.300 gönüllü ile çalışmalarına devam etmektedir.
Suriye Forumu
Syrian forum
Suriye Forumu, 2011 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Türkiye'de kurulmuştur. Beş ana çalışma alanına sahiptir: Suriyelilerin en çok ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak, kendine yeterliliği sağlamak için yeni geçim kaynakları üretmek, sürdürülebilir kalkınmayı ve yerel ekonomiyi iyileştirmek için ekonomik güçlendirme çalışmaları, Suriye sivil toplumunda şeffaflığı ve hesap verebilirliği yerleştirerek etkili bir yönetişim sistemi oluşturmak. Ayrıca eğitim alanındaki mevcut boşluğu kapatmak amacıyla eğitim sistemini destekleyen Forum, uluslararası platformlarda Suriye davasını savunmaktadır. Kuruluş, ekonomik bağımsızlığa ulaşmayı ve Suriyelilerin tüm haklarını garanti altına alan, yerel ve uluslararası düzeyde olumlu bir etkiye sahip olmalarını sağlayan eğitimli, müreffeh, adil ve katılımcı bir toplum inşa etmeyi amaçlamaktadır.
Beyaz Eller Derneği
White Hands Association
Beyaz Eller Derneği, 2013 yılında Türkiye'de kurulmuş kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Kendini insani yardım ve sürdürülebilir kalkınmaya adamış olan Beyaz Eller Derneği, Suriye ve Türkiye'de temel acil yardım, eğitim desteği, sağlık hizmetleri ve geçim kaynağı programları sunmaktadır. Ayrıca altyapı geliştirmeye odaklanarak okullar inşa etmiş, çeşitli eğitim tesislerini yenilemiş ve kapsamlı bir yerleşim köyünün oluşturulmasına öncülük etmiştir. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeybatısındaki lojistik altyapısını güçlendirmiş, sağlık tesislerini desteklemiş ve kendine yeterliliği teşvik etmek için tarım projelerini desteklemiştir. Kuruluş ayrıca Suriyeli gençlerin mesleki açıdan yetkinleşmelerini sağlamak için mesleki eğitim programları da sunmaktadır.
tr_TRTurkish