FAQ
S.S.S.

Ataa İnsani Yardım Derneği  ATAA

Harmoon Çağdaş Araştırmalar MerkeziHaramoon center

Sınırsız Merhamet Derneği Mercy Without limits

Suriye Amerikan Tıp Derneği – SAMS sams

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Syria Civil Defence

Suriye Forumu Syrian forum

Beyaz Eller Derneği  White hands

Konferansın Amaçları

• Suriye'nin kuzeyindeki insani müdahalede yeni modellerin üzerinde durulması.

• Suriye'nin kuzeyindeki halkın sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi ve istikrara doğru dönüşüm için, sürdürülebilirliği teşvik eden, toplumu güçlendiren fikirler, projeler ve girişimlerin sunulmasıyla fırsatların araştırılması.

• Gelecek döneme yönelik ortak bir vizyon oluşturulması ve Suriye'ye sosyal ve ekonomik iyileştirmeler sağlamak için çözümlerin tartışılması.

İki gün süren konferansta şunlar içeriyor:

• Ana açılış etkinliği: Türkiye ve Arap kamuoyundan ve Birleşmiş Milletler'den katılımcıların konuşmaları

• Ekonomik Güçlendirme Öncüleri Fuarı.

• Ekonomik ve Sosyal Güçlendirme hakkında seminerler ve atölye çalışmaları.

• Kapanış etkinliği: Tavsiyelerin sunulması ve ekonomik ve sosyal güçlendirme projelerinin duyurulması.

• Uluslararası kuruluşlar.

• Türk hükümeti

• Türk hükümeti

• Suriyeli sivil toplum kuruluşları.

• Ekonomik ve sosyal güçlendirme ile ilgilenen kurumlar.

• Kamuoyu ve medya figürleri.

İş insanları ve yatırımcılar.

Suriye’de çalışmalar yürüten STK temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, yatırım şirketleri, araştırmacılar, bürokratlar, hükümet yetkilileri ve yerel temsilciler katılımcı olacaklar.

نعم سيكون المؤتمر دورياً وهو مفتوح لكل المؤسسات التي ترغب بالمشاركة بنسخته الثانية Evet, konferans düzenli olarak gerçekleşecek ve gelecek yıllarda da ilgili kuruluşların katılımıyla ikinci versiyonu gerçekleştirilecektir.

Evet, konferansta sunulmuş tavsiyeleri derlemek, gelecek konferans için hazırlıklar yapmak için bir komite kurulacaktır. Ayrıca duyurulan projelerin ve verilen taahhütlerin takip edilip halka ve ilgililere bunları tanıtmak da bu komitenin görevleri arasındadır.

Suriye’deki ekonomik ve sosyal sorunları çözmeye yönelik uzun vadeli vizyon belgelerinin oluşturulması

Suriye’nin kuzeybatı bölgesi yaklaşık 4 milyon kişilik genç nüfusuyla (18 ila 38 yaş arası), büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Bu genç nüfusun istihdamı ve girişimciliklerini kullanabilmesi bölge halkının geçim yardımına bağımlılıklarını sonlandırarak insan onuruna yakışır bir yaşama geçmelerini sağlayabilecektir. 4 Suriye’nin kuzeybatı bölgesi yaklaşık 4 milyon kişilik genç nüfusuyla (18 ila 38 yaş arası), büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Bu genç nüfusun istihdamı ve girişimciliklerini kullanabilmesi bölge halkının geçim yardımına bağımlılıklarını sonlandırarak insan onuruna yakışır bir yaşama geçmelerini sağlayabilecektir. Bu istihdam ve girişimcilik fırsatlarının yaratılması çeşitli şekillerde tarım, sanayi ve hizmet alanlarında işbirliği, dayanışma ve yenilikçi ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu, bölgenin kendi ayakları üzerinde duran, sürdürülebilir bir kalkınmaya sahip bir güç haline dönüşmesine yardımcı olabilir.

tr_TRTurkish